NÉHÁNY ÉRV, AMIÉRT VELÜNK ÉRDEMES ELKÉSZÍTTETNIE ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNYÁT:

1. érv

Cégünk a legmodernebb eszkö-
zökkel áll Ügyfeleink
rendelkezésére

2. érv

Társasházak esetében, lakásszám-
tól függően kedvezményt 
is tudunk biztosítani!

3. érv

Önnek nincs utánjárása, mi a hiányzó dokumentumokat is beszerezzük!

4. érv

A megrendelés előtt tudja, hogy mennyi az Energetikai tanúsítvány elkészítésének a díja.

RENDELJE MEG SZOL-
GÁLTATÁSUNKAT MOST!

Ehhez nem kell mást tennie, mint:

TEKINTSE MEG ÁRLISTÁNKAT

Válassza ki a felső menüsorból az áraknál az energetikai tanúsítvány pontot, vagy kattintson ide.

TUDJON MEG TÖBBET AZ ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNYRÓL!

Energetikai tanúsítvány

A kormány 176/2008. sz rendelete értelmében 2009. január 1-jétől az ingatlanok használatbavételi engedélyéhez, tartós - egy évet meghaladó - bérbeadásához, 1000 m2 -nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén Energetikai Tanúsítvány kiállítása szükséges. Meglévő épület, önálló rendeltetési egység, lakás, adásvételéhez energetikai tanúsítása rendeletben megszabott árakkal 2012. január 1 után kötelező.

De miért szükséges energetikai tanúsítványt készíttetni?

  • Mert ez egy hiteles tanúsítvány, ami a használatbavételi engedélyhez kell.
  • Mert az energia megtakarítást eredményező pályázatok benyújtásához egy komoly, számokkal alátámasztott érv.
  • Mert jelentősen növelheti az ingatlan értékét egy megfelelő energetikai tanúsítvány felmutatása. (Minden energetikai tanúsítvány 10 évre szól)

Fontos információk!

  • Az 50m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre nem kell elkészíttetni az energetikai tanúsítványt.
  • Az energetikai tanúsítvány elkészítésénél rendeletben meghatározott díjtételeket, költségtérítést kell alkalmazni, és ezt díjjegyzékben részletezni kell 2011. december 31-ig.
  • Az energetikai tanúsítvány 10 évig érvényes.
  • Használatbavételi engedélyhez igényelt Energetikai minőségtanúsítvány kiállításához, a jelölt dokumentumok mellé, a rendelet 5.§ értelmében szükséges a Felelős műszaki vezető nyilatkozata, melyben igazolja, hogy a kivitelezés a dokumentációkban szereplő adatoknak, méreteknek, anyagjellemzőknek megfelelően valósult meg és a tervezett műszaki jellemzőjű épületgépészeti berendezéseket szerelték be.
  • Az 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint (új épület esetén) az energetikai tanúsítvány összefoglaló lapjához az építészeti-műszaki, illetve a kivitelezési dokumentáció energetikai igazoló számítását csatolni kell. (2006. 09.01. után kiadott Építési Engedély esetén, 7/2006.(V.24.) TNM rendelet.)
  • Az energetikai tanúsítványt az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet hatálybalépését követően indult eljárásban kiadott, jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló új épület építésekor kell elkészíteni.

Energia besorolás jelentése

A + < 55 Fokozottan energiatakarékos
A 56 - 75 Energiatakarékos
B 76 - 95 Követelménynél jobb
C 96 - 100 Követelménynek megfelelő
D 101 - 120 Követelményt megközelítő
E 121 - 150 Átlagosnál jobb
F 151 - 190 Átlagos
G 191 - 250 Átlagost megközelítő
H 251 - 340 Gyenge
I 341 < Rossz

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításai

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet bizonyos pontjai kibővítésre, illetve módosításra kerültek. A bővítéseket és a módosításokat a Magyar Közlöny 2012. évi 63. számában olvashatjuk. 

A dokumentum megtekintéséhez kattintson ide!

Az eredeti kormányrendeletet a következő cikkben olvashatja.

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról.

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) E rendeletet a (3) bekezdésben meghatározott esetekben és a (2) bekezdés szerinti kivételekkel a jogszabályban vagy a technológiai utasításban előírt légállapot, illetve komfortállapot biztosítására energiát használó épület energetikai jellemzőinek tanúsítási eljárására kell alkalmazni.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:
a) az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;
c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
d) a hitéleti rendeltetésű épületre;
e) a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;
f) a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
g) azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;
h) a műhely rendeltetésű épületre;
i) a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre.
(3) Az épület energetikai jellemzőit e rendelet előírásai szerint - amennyiben nem rendelkezik érvényes energetikai tanúsítvánnyal - tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó
a) új épület építése;
b) meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás)
ba) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy
bb) egy évet meghaladó bérbeadása;
c) 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület
esetén.

Olvassa tovább az energetikai tanúsítványra vonatkozó rendeletet PDF formátumban.